narrator-icon
Konstitutsiyaviy lug’at

qonun tomonidan muhofaza qilinuvchi eng muhim va daxlsiz huquq. Yashash huquqi eng oliy huquq hisoblanadi.

xodim mehnat shartnomasidagi bandlarni buzganda qoʻllananiladi. Intizomiy jazo hayfsan, jarima yoki mehnat shartomasini bekor qilishdan iborat boʻladi.

jamlangan, birlashgan, jamoa degan maʼnoni anglatadi. Jamiyat – ota-onamiz, aka-ukamiz, opa-singillarimizning birlashganligi. Yaʼni oilamiz ham jamiyat boʻlishi mumkin. Chunki ular bir butunlikni tashkil etadi.

huquqbuzarlik sodir etgan shaxsdan davlat hisobiga pul undirish.

kamida o‘n nafar fuqaroning tashabbusi bilan tuziladi.

Jamoat birlashmasini tuzish tashabbuskorlari ta’sis syezdini (konferensiyasini) yoki umumiy yig‘ilishini chaqiradilar, unda ustav (nizom, o‘zga asosiy hujjat) qabul qilinadi va rahbar idoralar tuziladi.

taqiqlangan, aybli ijtimoiy xavfli qilmish (harakat yoki harakatsizlik).

Oʻzbekiston Respuplikasi fuqarolari, chet el fuqarolari va fuqaroligi boʻlmagan shaxslar.

fuqarolarning o‘z faoliyati yoki o‘qishi turi bo‘yicha umumiy kasbiy manfaatlari bilan bog‘liq bo‘lgan, ularning mehnatga oid, boshqa ijtimoiy-iqtisodiy huquq va manfaatlarini ifodalash hamda himoya qilish maqsadida tuziladigan, o‘z ustavi asosida faoliyat ko‘rsatadigan ixtiyoriy jamoat birlashmasi.

davlatning oliy normativ-huquqiy hujjati. Mamlakatda qabul qilinayotgan davlatning asosiy qonuni. Hech bir Qonun Konstitutsiyaga zid boʻlmasligi kerak.

fuqarolarning huquqlaringizni himoya qiladigan shaxs.