narrator-icon
Foydali ma'lumotlar va qo'llanmalar
O‘zbekiston davlatining huquqiy maqomi bo‘yicha belgilangan normalar

Konstitutsiyada O‘ZBEKISTON SUVEREN, DEMOKRATIK, HUQUQIY VA IJTIMOIY DAVLAT ekanligi o‘zgarmas qoida sifatida mustahkamlandi.

O‘zbekiston davlatining huquqiy maqomi bo‘yicha belgilangan normalar

PDF


Konstitutsiyada O‘ZBEKISTON SUVEREN, DEMOKRATIK, HUQUQIY VA IJTIMOIY DAVLAT ekanligi o‘zgarmas qoida sifatida mustahkamlandi